يكشنبه ۱۲ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۴۶ | چاپ | نامه الکترونیک

 
تحويل پروژه درس روش تحقيق در شهرسازي استاد بني سعيد
 
روز يكشنبه مورخ 95/11/3 راس ساعت 10 صبح در كلاس 315
 
بهمراه داشتن CD، پرينت و كاور الزامي است.
 
(ضمنا نمرات ميان ترم اين درس در كانال موسسه قرار داده شده است)