چهارشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۲۳ | چاپ | نامه الکترونیک

 
زمان امتحان پايان ترم عملي GIS استاد حسن دوست از روز شنبه مورخ 2 بهمن ماه به روز سه شنبه 5 بهمن ماه 95 طبق ساعات زير تغيير يافت:
 
گروه اول (درس طراحي و كاربرد نظام اطلاعات شهري) طبق ساعت كلاسي خود در ساعت 14:30 الي 16
گروه دوم (درس كاربرد رايانه در شهرسازي) طبق ساعت كلاسي خود در ساعت 16 الي 18