چهارشنبه ۰۶ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۳۷ | چاپ | نامه الکترونیک

قابل توجه دانشجویان استاد علی علیجانی که نسبت به برگه های خود اعتراض دارند می رساند:
 
زمان بازبيني برگه ها روز شنبه  مورخ 95/11/09 ساعت 9 الی 13 می باشد.