پنجشنبه ۰۷ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۳۶ | چاپ | نامه الکترونیک

قابل توجه دانشجویانی که طرح4 با استاد فاضلی دارند می رساند جلسه کرکسیون  طرح4  روز دوشنبه  95/11/11 مطابق برنامه کلاسی در آتلیه 3برگزار می گردد .