يكشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۲۴ | چاپ | نامه الکترونیک

 
 باطلاع مي رساند زمان تحويل موقت طرح 3 استاد مروت 
 
به 17 بهمن ماه و زمان تحويل نهايي آن به 24 بهمن ماه تغيير يافت.