چهارشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۰۲ | چاپ | نامه الکترونیک

 
تحويل پروژه راه خانم كاظم زاده روز دوشنبه مورخ ١٨ بهمن  95 از ساعت ١٧ الي ١٨ مي باشد.