شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۳۳ | چاپ | نامه الکترونیک

جلسه تحویل کارآموزی دانشجویان خانم حسینی فرد روز دوشنبه ساعت ۱۴-۱۶ برگزار میگردد.
عدم حضور دانشجو به منزله کسب نمره صفر می باشد.