شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۳۴ | چاپ | نامه الکترونیک

جلسه تحویل پروژه های فولاد و بتن دانشجویان خانم حسینی فرد روز سه شنبه ساعت ۹-۱۲ برگزار میگردد.
عدم حضور دانشجو به منزله کسب نمره صفر می باشد.