چهارشنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۲۴ | چاپ | نامه الکترونیک

زمان امتحان پايان ترم عملي درس كاربرد كامپيوتر در معماري، استاد شجاعي
 
روز سه شنبه مورخ 96/3/9 ساعت 8 برگزار مي گردد.