دوشنبه ۰۱ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۴۵ | چاپ | نامه الکترونیک

امتحان پايان ترم برنامه ريزي بافتهاي فرسوده و تاريخي، خانم عباس بندي
 
مورخ 8 خرداد ماه 96، راس ساعت 14 برگزار مي گردد.