سه شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۵۵ | چاپ | نامه الکترونیک

 
زمان تحويل پروژه درس روشهاي تحقيق در شهرسازي استاد بني سعيد:
 
روز پنجشنبه مورخ 8 تير ماه 96، ساعت 10 صبح در كلاس 312 مي باشد.