چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۰۸:۱۲ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع کلیه دانشجویانی که با استاد حسن دوست، درس GIS دارند میرساند
 
زمان امتحان از روز پنجشنبه مورخ 14 تیر ماه به روز سه شنبه مورخ 19 تیر ماه
 
راس ساعت 14 موکول می گردد.