چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۱۱ | چاپ | نامه الکترونیک

 
 باطلاع کلیه دانشجویانی که با استاد مجتهدزاده تحویل پروژه طرح شهرسازی 3 و 4 داشته اند
 
می رساند، زمان تحویل از فردا پنجشنبه،
 
به روز شنبه مورخ 16 تیر ماه 97 از ساعت 10 لغایت 14 موکول می گردد.