سه شنبه ۰۱ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۳۵ | چاپ | نامه الکترونیک

 
زمان تحویل پروژه درس روشها و فنون طراحی شهری 2 استاد نجفی
 
روز سه شنبه 15 مرداد ماه راس ساعت 14 می باشد.