چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۰۸:۳۰ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع مي رساند تحويل پروژه فولاد، بتن و كارآموزي استاد وحداني

روز يكشنبه مورخ 20/7/93 به ساعت 11:30 تغيير يافت.

 
همچنين جلسه توجيهي پروژه فولاد، بتن و كارآموزي ايشان نيز

به روز يكشنبه مورخ 20/7/93 به ساعت 13:30 تغيير مي يابد،
 
 
جهت اطلاع از محل تشكيل كلاس، در همان روز، از امور كلاسها پيگيري شود.