سه شنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۳۸ | چاپ | نامه الکترونیک

 
 
 
 
به اطلاع دانشجویان استاد علی اکبر قاسمی می رساند 
 
کلاس زمین شناسی مهندسی
 
این هفته استثنائا تشکیل نمی گردد .