سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۲۹ | چاپ | نامه الکترونیک


:
 
به اطلاع کلیه دانشجویانی که درس های هیدرولوژی و آز مکانیک
 
را با استاد خاجه زاده اخذ کرده اند می رساند
 
کلاس درس های مربوطه تنها
 
در تاریخ های ۷/۱۸و ۷/۲۵ و ۸/۲ و ۸/۹ و ۸/۲۳ و ۸/۳۰ و ۹/۷ و ۹/۱۴ برگزار می گردد.