سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۳۶ | چاپ | نامه الکترونیک

 
کلاس متره و برآورد (گروه معماری) آقای سلخوری مطابق تاریخ های ذیل برگزار می گردد.