چهارشنبه ۰۱ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۱۹ | چاپ | نامه الکترونیک

 
 
 
قابل توجه کلیه ی دانشجویانی که تاکنون
 
در کلاس روش های اجرای ساختمان استاد وحدانی حضور پیدا نکرده اند
 
 
در صورت غیبت در جلسه آتی مورخ 8آبان ماه ,این درس برای آنان حذف می گردد.