پنجشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۱۰ | چاپ | نامه الکترونیک


:
 
قابا توجه دانشجویان استاد پروینیان
 
امتحان میان ترم دروس مبانی مهندسی معماری و ساختمان استاد پروینیان
 
روز پنجشنبه 98/09/07 ساعت 11 در کلاس 115 برگزار می گردد.