پنجشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۳۰ | چاپ | نامه الکترونیک

 
 
 
به اطلاع دانشجویان خانم مومن پور می رساند
 
امتحان نهایی عملی درس رسم فنی و نقشه کشی ساختمان
 
روز سه شنبه مورخ 98/10/03 ساعت 13.30 تا 16 برگزار می گردد.