سه شنبه ۱۷ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۰۵ | چاپ | نامه الکترونیک

 
باطلاع کلیه دانشجویان گروه مهندسی پزشکی می رساند
 
 
زمان امتحانات پایان ترم دروس:
 
حفاظت الکتريکي در سيستم هاي بيمارستانيحفاظت
 
ايمني و استاندارد هاي عمومي آزمايشگاهي و بيمارستاني
 
فناوري اطلاعات پزشکي 1
 
 
طبق ساعات تشکیل کلاس در روز دوشنبه مورخ 7 بهمن ماه 98 برگزار می گردد.