پنجشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۲۰ | چاپ | نامه الکترونیک

 
 
دانشجویان  کارشناسی ارشد معماری و مطالعات
 
جهت هماهنگی با مدیر گروه و استاد راهنما برای دفاع از پايان نامه در هفته جاري اقدام نمايند.
 
توجه: بازه زمانی دفاع از پایان نامه از تاریخ ٩٨/١١/٢٦ الي٩٨/١٢/٥ می باشد.