پنجشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۳۲ | چاپ | نامه الکترونیک

 
 
تحویل پروژه های فولاد و بتن و کارآموزی دانشجویان استاد حسینی فرد
 
روز دوشنبه ۲۱ بهمن ساعت ۱۰الی۱۲ می باشد.
 
 
 
توجه:حضور همه دانشجویان جهت ارائه شفاهی الزامی می باشد.