پنجشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۲۴ | چاپ | نامه الکترونیک

 
 
قابل توجه دانشجویان گروه کارشناسی مهندسی شیمی
 
درس موازنه انرژی و مواد استاد علمی زاده 
 
روز چهارشنبه 23 بهمن ماه 98 تشکیل نخواهد شد .