يكشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۴۱ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع كليه دانشجوياني كه با استاد شرع پسند كلاس دارند مي رساند
 
كلاسهاي ايشان در روز پنجشنبه مورخ 1 آبان 93 تشكيل نمي گردد.