يكشنبه ۲۷ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۴۵ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع كليه دانشجوياني كه با استاد شكري افشار كلاس دارند مي رساند
 
كلاسهاي فردا روز دوشنبه مورخ 28 مهر ماه 93 تشكيل نمي گردد