شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۱۸ | چاپ | نامه الکترونیک

 
باطلاع كليه دانشجوياني كه با استاد فاطمه مجتهدزاده
 
در اين هفته (از مورخ 10 آبان ماه لغايت 15 آبان ماه)
 
كلاس دارند مي رساند
 
كلاسهاي ايشان در روزهاي نامبرده تشكيل نمي گردد