شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۲۸ | چاپ | نامه الکترونیک

 
باطلاع مي رساند جلسه توجيهي كارآموزي استاد فياض 
 
روز پنجشنبه مورخ 15 آبان ماه 93 از ساعت 10 الي 10:30 تشكيل مي گردد