شنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۵۶ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع مي رساند زمان كلاس جبراني درس مباني مهندسي نرم افزار استاد پورشيخ
 
فردا يكشنبه مورخ 18 آبان ماه 93 ساعت 8 الي 9:30 مي باشد.