شنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۰۱ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع مي رساند كليه كلاسهاي استاد عادلي
 
روز دوشنبه مورخ 19 آبان ماه 93 تشكيل نمي گردد.