سه شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۱۲ | چاپ | نامه الکترونیک

 
باطلاع كليه دانشجوياني كه با استاد علي عليجاني معادلات ديفرانسيل دارند مي رساند
 
زمان امتحان ميان ترم اين درس فردا چهارشنبه مورخ 93/8/21 در زمان كلاس مربوطه مي بشد
 
غيبت در امتحان فوق، نمره صفر لحاظ مي گردد.