سه شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۱۴ | چاپ | نامه الکترونیک

 
باطلاع كليه دانشجويان كارشناسي معماري كه با استاد عظيمي
 
درس مديريت تشكيلات كارگاهي دارند مي رساند
 
زمان امتحان ميان ترم روز دوشنبه مورخ 93/8/26 در زمان كلاسي اين درس برگزار خواهد شد.