شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۱۷ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع مي رساند جبراني درس نمونه سازي رايانه اي استاد فاطمه مجتهدزاده
 
در روز پنجشنبه مورخ 29 آبان ماه 93 ساعت 12 الي 14 برگزار مي گردد