سه شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۴۲ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع كليه دانشجويان كارداني نرم افزار كه با استاد پورشيخ درس پايگاه داده ها دارند  مي رساند
 
زمان كلاس جبراني فردا چهارشنبه مورخ 28 آبان ماه 93 از ساعت 9 الي 12 مي باشد.