پنجشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۱۹ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع كليه دانشجويان كارشناسي عمران كه با سركار خانم هاشمي  پروژه بتن و فولاد  دارند مي رساند 
 
زمان جلسه توجيهي آن روز دوشنبه مورخ 93/9/3 ساعت 13 الي 16 مي باشد.