سه شنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۰۴ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع كليه دانشجويان درس نمونه سازي رايانه اي استاد مجتهد زاده مي رساند
 
زمان كلاس جبراني اين درس روز پنجشنبه مورخ 20 آذر ماه 93 ساعت 12 الي 14 مي باشد.