چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۰۵ | چاپ | نامه الکترونیک

 
باطلاع كليه دانشجويان درس پروژه راه استاد كاظم زاده مي رساند
 
 
زمان جلسه سوم توجيهي اين درس روز چهارشنبه مورخ 93/9/26
 
 
ساعت 13 الي 14 مي باشد.