چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۲۳ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع كليه دانشجويان كارداني معماري كه درس طراحي فني با استاد بابايي دارند مي رساند
 
زمان ارائه روز شنبه مورخ 6 دي ماه 93 ساعت 8 الي 9:30 مي باشد.