دوشنبه ۰۱ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۱۸ | چاپ | نامه الکترونیک

زمان امتحان كارگاه جوشكاري استاد احمدي  در روزهاي ذيل مي باشد.
دوشنبه 93/10/08 ساعت 9الي11 و 11الي12
سه شنبه 93/10/09ساعت 11