دوشنبه ۰۱ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۳۲ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع كليه دانشجويان كه درس بيان معماري  با استاد عظيمي دارند مي رساند .زمان ارائه روزدوشنبه  مورخ 8 دي ماه 93 ساعت 9  مي باشد.