پنجشنبه ۰۴ دی ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۳۲ | چاپ | نامه الکترونیک

به اطلاع دانشجویان نقشه کشی می رساند که زمان امتحانات وتحویل پروژه
استادمحمدحسن زارعی به شرح ذیل می باشد.
 
نقشه کشی صنعتی 2 کارشناسی  پنجشنبه 93/11/2 ساعت 8 صبح 
 
نقشه برداری صنعتی کارشناسی پنجشنبه 93/11/2  ساعت 14
 
نقشه کشی صنعتی کار دانی چهارشنبه 93/10/10 ساعت 14