چهارشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۵۲ | چاپ | نامه الکترونیک

قابل توجه کلیه دانشجویان می رساند که تاریخ پایان کلاسها در ترم 931(جاری)
روز چهارشنبه 93/10/10 می باشد و هیچ کلاسی در روز پنجشنبه 93/10/11 تشکیل نخواهد شد