دوشنبه ۲۲ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۰۹ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع كليه دانشجوياني دروس تمرينهاي معماري و طراحي دست آزاد استاد صفاري مي رساند
 
زمان تحويل پروژه به شرح ذيل مي باشد:
 
 
تحويل پروژه تمرينهاي معماري مورخ 1 بهمن ماه 93
 
و تحويل پروژه طراحي دست آزاد 28 دي ماه 93