سه شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۳:۵۹ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع كليه دانشجويان رشته معماري مي رساند
 
زمان حضور استاد مروت مديرگروه محترم رشته معماري روز دوشنبه مورخ 93/10/29
 
و روز يكشنبه مورخ 93/11/5 از ساعت 9 الي 13 مي باشد.
 
 
همچنين زمان تحويل كارآموزي ايشان مورخ 7 بهمن ماه 
 
 
و ساخت و ارائه 2 مورخ 12 بهمن ماه مي باشد.