شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۳ ساعت ۰۸:۵۰ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع مي رساند زمان تحويل پروژه پروسه طراحي و نمونه سازي استاد فاطمه مجتهدزاده
 
روز پنجشنبه مورخ 2 بهمن ماه ساعت 14 الي 16 مي باشد.
 
بديهي است در خارج از اين ساعت تحويل پروژه انجام نمي گيرد.