شنبه ۲۷ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۶:۰۵ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع كليه دانشجوياني كه با استاد كريمي سيستم عامل شبكه داشته اند مي رساند
 
زمان امتحان عملي اين درس روز دوشنبه مورخ 93/10/29 ساعت 8 صبح مي باشد