يكشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۴۵ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع كليه دانشجويان معماري كه با استاد بابايي دروس ذيل را دارند، مي رساند
 
زمان تحويل پروژه آشنايي با طراحي معماري روز يكشنبه مورخ 5 بهمن ماه 93
 
زمان تحويل پروژه طراحي معماري 2 روز دوشنبه 6 بهمن ماه 93 مي باشد.