دوشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۱:۳۸ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع مي رساند زمان تحويل پروژه راه استاد كاظم زاده 
 
روز سه شنبه مورخ 7 بهمن ماه از ساعت 13 الي 16 مي باشد