دوشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۳ ساعت ۱۴:۱۸ | چاپ | نامه الکترونیک

باطلاع مي رساند زمان تحويل پروژه بتن و فولاد استاد هاشمي
 
روز سه شنبه مورخ 14 بهمن ماه 93 ساعت 16 الي 18 مي باشد.